Jana Rusnoková

Jana Rusnoková

Specializace: reflexní masáže chodidel – RT

Ostatní služby: sportovní a relaxační masáže, aromatická masáž Aroma Touch

E-mail: jrusnok@iol.cz

Telefon: 604 213 632

 

Z jakého důvodu mě můžete kontaktovat?

 

O reflexní terapii – RT

Reflexní terapie je velmi stará léčebná metoda. Doklady o jejím používání lze najít v Číně, Indii, Vietnamu, Egyptě i v Americe. U nás reflexní terapii a diagnostiku zavedl a rozvinul Ing. Jiří Janča, úspěšný léčitel a autor mnoha knih o alternativních způsobech léčby. Své znalosti a praktické zkušenosti předával dál i osobně svým žákům.

Základy reflexní terapie vycházejí z poznatku, že na všech zakončeních lidského těla existují reflexní plošky, odpovídající příslušným orgánům nebo částem těla. Ušní akupunktura tak využívá body na uších, irisdiagnostika vyhodnocuje změny na oční duhovce. Reflexní terapie hodnotí citlivost reflexních plošek na chodidlech, kde se také odráží celé lidské tělo. Tuto citlivost zjišťujeme pomocí tlaku palce ruky na jednotlivé plošky chodidla. Úroveň bolestivé odezvy plošky (velká, malá, ostrá, tupá, žádná) vypovídá o stavu orgánu nebo části těla. Podle toho se posléze k postižené plošce chováme. Tupá bolest značí líný orgán – plošku aktivně budíme, mačkáme, zatímco ostrá bolest nám indikuje předrážděný orgán – vztažnou plošku zde uklidňujeme, především hlazením.

Cílem reflexní diagnostiky je nalézt nejslabší místo v organismu, od něhož je třeba začít léčení.

Cílem reflexní terapie je náprava obnovením toku životní energie. RT v těle v podstatě likviduje křeče, po čemž následuje očistný proces vyplavováním toxických látek i emocí. Může dojít ke krátkodobé krizi, která by však měla do 48 hodin odeznít.

RT lze tedy využít nejen jako metody terapeutické, ale i jako metody diagnostické, vhodné pro orientační diagnózu a například i promyšlenou volbu dalších vhodných postupů pro zlepšení zdravotního stavu. Neboť léčba člověka by měla být vždy komplexní, měla by zahrnovat nejen tělo, ale i duši. Je dobré vědět, že reflexní masáže chodidel mají i preventivní význam, kdy pravidelné svépomocné provádění masáže nás dokáže udržovat v rovnovážném stavu zdraví, případně může včas upozornit na vznikající problém, který pak lze v zárodku odstranit.

RT neprovádíme u osob s transplantovaným orgánem, neboť reflexní terapií povzbuzená obranyschopnost organismu by byla v tomto případě nežádoucí.

Kontraindikací ošetření jsou také plísňová onemocnění a bradavice na chodidlech.

RT neřeší vrozené vady, jen poruchy získané.

Pokud Vás metoda reflexní terapie oslovila a chtěli byste ji vyzkoušet pro řešení svých potíží, ozvěte se mi prosím na výše uvedené kontakty. RT je vhodné kombinovat i s  komplexní masáží těla a klasickou homeopatií na základě zvážení celkového stavu organismu.