Petra Zatloukalová

petra z

Mgr. Petra Zatloukalová

Specializace: gestalt psychoterapie

Telefon: 724 241 717

E-mail: zatloukalova.petra24@gmail.com

Vlastní web: http://www.gestaltterapie.cz/

 

Co ode mne můžete očekávat:

Pro své klienty nabízím individuální terapeutické setkání člověka s člověkem v důvěrné atmosféře.

jsem plně připravena nabídnout:

V rámci terapeutické spolupráce můžeme přijít na to, jak zlepšit kvalitu Vašeho života. Zjistit, co ovlivňuje vaše zdraví a zároveň spolu překonávat náročné životní situace. Během konzultace se můžeme například zaměřit, jak rozvíjet váš osobní potenciál a životní seberealizaci. Pokusit se lépe porozumět vašemu vnitřnímu světu a tomu, co v životě zažíváte. Najít vaše zdroje ke spokojenosti v životě.

Pokud potřebujete, budeme hledat cestu k vlastní sebehodnotě a přijetí vaší jedinečnosti.

Můžeme společně zkoumat vztahová témata a zaměřit se na vztahy, které vytváříte.

Klient, se kterým se setkávám je pro mne rovnocenný a hodnotný partner, kterému naslouchám s přijetím a respektem k tématům, která do terapie přináší. V důvěrné a bezpečné atmosféře vzniká prostor pro vztah, ve kterém můžeme dávat najevo svoji nedokonalost. Hovořit o tom, co vás trápí a společně objevovat nové cesty vašeho života.

Frekvence jednotlivých konzultací – probíhají nejčastěji 1x týdně.

O mně:

Mým rodným městem je Brno. Jsem vdaná a mám dvě dcery. Jsem narozena v roce 1983.

Od roku 2020 jsem certifikovanou Gestalt terapeutkou. Závěrečnou zkouškou jsem ukončila komplexní systematický výcvik v Gestalt terapii.

V současné době jsem na rodičovské s druhorozenou dcerou a zároveň provozuji svoji soukromou praxi v Brně. Při spolupráci s klientem čerpám z metod a technik Gestalt terapie.

Návrh spolupráce:

Terapeutická konzultace trvá 50 minut. Pokud přijdete pozdě není možné konzultaci posunout, o zpožděný čas se tedy terapeutická hodina zkrátí. Potřebujete-li termín terapie zrušit, vezměte prosím na vědomí, že je potřeba termín zrušit nejpozději dva dny před setkáním. Jestliže terapii včas nezrušíte telefonicky nebo emailem, je nutné tuto hodinu zaplatit v plné částce. Na způsobu platby se domlouvám s klientem v rámci první konzultace.

Těším se na setkání s Vámi.

 

Zde se můžete dovědět více o metodě gestalt (překlad z němčiny: postoj, forma, vzhled, osobnost) terapie:

Terapeutické setkání v Gestalt modalitě nabízí klientovi možnost být autentický a odpovědný sám za sebe. Jedním z principů je v přítomném okamžiku rozšiřovat sebeuvědomování a porozumění si. Terapie podporuje klienta, aby se mohl rozhodovat a řídit svou existenci, jak mu dává smysl a uspokojuje jej.

Gestalt terapeut aktivně vstupuje do vztahu s klientem. Terapeut nevyužívá své přítomnosti k tomu, aby manipuloval klienta k dosažení cíle, který pro něj stanovil, ale jej povzbuzuje k autonomii a vytváření vlastních rozhodnutí.

Jak se terapeut ve vztahu s klientem cítí a co prožívá, často odpovídá tomu, jak se s ním cítí jeho blízký. Klient a terapeut postupně vybudují jiný vztah (otevřenější, upřímnější, míň zraňující, založený na vzájemném respektu), než jaké klient zná ze své minulosti. To mu pomůže vytvářet více uspokojivé a hodnotné vztahy i v jeho skutečném životě a pozitivně ovlivní jeho sebevnímání.

Cílem Gestalt terapie není posuzovat, interpretovat ani analyzovat klientovy skutky, myšlenky a rozhodnutí, ale pomoci rozvoji uvědomování si vzorů klientova chování a prožívání ve vztahu s terapeutem, a tím rozšířit jeho možnosti volby.

Změna se neuskuteční, když se člověk snaží změnit, nebo když se ho snaží změnit někdo jiný, ale když člověk využije své úsilí, aby se stal tím, kým je. Terapeut se odmítá stát „agentem změny“ klienta, protože ví, že vynucená změna je změnou image a ne osobnosti. Uvědomění a prožití daného stavu a kontakt přinášejí přirozenou a spontánní změnu. S přijetím toho, co se právě děje, může organismus růst. Cílem terapeuta je „učit“ klienta přijímat sebe samého a posilovat jeho pozitivní a laskavý postoj k sobě samému.

Lidé si vytváří problémy tím, že se vyhýbají určitým prožitkům, které označují jako nepříjemné, nepřijatelné, negativní a nebo špatné. Tím je nemohou nikdy ukončit (uzavřít gestalt) a posunout se ve svém vývoji dál. Když je prožijí s plným uvědoměním, mohou je ukončit, a tak se otevřít čemukoliv novému, protože život je neustálá změna.“

Literatura a citace: www.chrasta.cz

Zinker, J.: Creative Process in Gestalt Therapy
New York: Vintage Books (1977)