Lenka Rambousková

Mgr. Lenka Rambousková

Specializace: Psychologické poradenství, Individuální psychoterapie

E-mail: rambouskova@gmail.com

Telefon: 773 034 412

 

V současné době Vám v Květu života nabízím:

 

Psychologické poradenství

Individuální (adlerovskou) psychoterapii – prozatím formou vedení klienta psychoterapeutem ve výcviku.

 

Kdy se na mě můžete obrátit:

Když si děláte starosti se svými dětmi.

Když zažíváte problémy v mezilidských vztazích (např. partnerských, rodinných, pracovních). Když v životě zažíváte úzkost a strach. Když zažíváte obtížné životní období. Když prožíváte akutní či dlouhodobý stres, pocity dlouhodobé vyčerpanosti. Když máte psychosomatické potíže. Když potřebujete nový impuls nebo jiný úhel pohledu. Když chcete lépe rozumět vlastním pocitům a najít v sobě klid a vyrovnanost. Když chcete porozumět sobě a světu kolem sebe. Když chcete dát smysl svému životnímu směřování.

 

O mně:

V roce 2005 jsem zakončila jednooborové magisterské studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. V praxi jsem se od počátku zaměřila hlavně na práci s dětmi a rodiči. Přes tři roky jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Nyní již šestým rokem pracuji jako školní psycholožka.

Nemalou zkušeností a přínosem v mém soukromém, ale i profesním životě je výchova mých tří dětí.

Z kratších kurzů pro mě byly přínosné zejména kurzy: Využití herního pískoviště, Dynamika problémového chování, Encouragement – umění povzbudit a motivovat, Práce s emocemi u dětí.

V současné době absolvuji pětiletý výcvik v individuální (adlerovské) psychoterapii. Nedílnou součástí tohoto výcviku je i sebezkušenostní část a také supervize. V tuto chvíli začínám i s přímou prací s klienty formou individuální psychoterapie.

 

Individuální (adlerovská) psychoterapie – Životní příběh každého člověka je jedinečný. Pomáhá porozumět způsobu zvládání a překonávání překážek a je odrazovým můstkem pro hledání možností řešení obtížných situací v životě.

Adlerovská psychologie je velice srozumitelná a intuitivní. Nabízí efektivní a účinné metody, díky nimž se lze dostat k hlubokým tématům. Sám Alfred Adler ji označoval jako psychologii zdravého rozumu. Zaměřuje se na způsob zapojení člověka do společnosti, který je vedený potřebou začlenit se, přispívat, být užitečný a přijímaný. Jde o klíčovou potřebu pocitu sounáležitosti. To, jak se nám v životě daří naplňovat pocit sounáležitosti, se odráží v naší spokojenosti a vnímání vlastní hodnoty.

Společně se budeme snažit porozumět vašemu prožívání, tomu, co vám umožňuje a znemožňuje zažívat pocit sounáležitosti v životě, budeme odkrývat schémata, podle kterých se orientujete a jednáte. Následně budeme hledat smysluplná řešení a trénovat, jak je můžete realizovat v životě.

V Květu života jsem k dispozici v pátky od 8:30 do 16 hodin odpoledne.